Jen la provizora programo de la 89a SAT-kongreso

 
Sabato  16.07
Dimanĉo  17.07
Lundo  18.07
Mardo  19.07
Merkredo  20.07
Ĵaŭdo  21.07
Vendredo  22.07
Sabato  23.07
 
08:00
 
Matenmanĝo
Matenmanĝo
Matenmanĝo
Matenmanĝo
Matenmanĝo
Matenmanĝo
Matenmanĝo
 
09:00
 
Malfermo de la kongreso
 
Laborkunsido 1
 
 
 
 
 
 
Tuttaga ekskurso
 
(TT1 Hannover)
Laborkunsidoj 2A........2B
 
Laborkunsido 3
Sociala forumo

Foriro de la kongresanoj
 
10:00
Laborkunsidoj 2C......2D
Sociala forumo
11:00
 
12:00
Tagmanĝo Libroservo
Tagmanĝo
Libroservo
Tagmanĝo
Libroservo
Tagmanĝo
Libroservo
Tagmanĝo Libroservo
Tagmanĝo
 
13:00
 
14:00
 
Akcepto de la kongresanoj
Duontaga ekskurso
(DT1 Harz-montaro)
Sociala forumo
Sociala forumo
 
Duontaga ekskurso
(DT2 Herzberg)
Eldona Fako Kooperativa
 
Foriro de la kongresanoj
 
15:00
Frakcia kunsido 5 Frakcia kunsido 6
Sociala forumo
Sociala forumo
16:00

Laborkunsido 4
17:00
Poresperanta Fako
LEA-Komitato
 
18:00
Frakcia kunsido 1....2
Frakcia kunsido 3....4
 
19:00
Vespermanĝo
Vespermanĝo - Libroservo
Vespermanĝo - Libroservo
Vespermanĝo
Vespermanĝo -
Libroservo
Vespermanĝo
Vespermanĝo - Libroservo
 
20:00
Interkonatiĝa vespero. Jen venas Glomp! Iom da… kantotekstoj de Joachim Giessner
Prezentad-vespero: Historio, rakontoj, legendoj, fotoj, filmoj el la Harz-regiono
Teatra vespero: La Kredito de Teatro VERDA BANANO (Georgo Handzlik, Sasa Pilipovic)
 
Koncerta vespero: Die Siebertaler (folklora muzikgrupo) "malpeza vespero"
Komuna kantado, muziko, ludoj.
Kantvespero de Ĵak Le Puil
Fermo de la kongreso
21:00
Adiaŭa vespero
Talento-prezentado de 'Super-steluloj'
 
22:00