PROGRAM-SKIZO  16-23 julio, 2016

estos varia programo! (Detalojn vidu sub Provizora programo).

Ni atendas partoprenantojn, reprezentantojn el ĉiuj kontinentoj kaj el ĉiuj aĝgrupoj, pro tio ni planas la kongresan programon tiel, ke ĝi estu abunda kaj varia, io por ĉiuj interesoj, por ĉiuj generacioj! 


Fakaj programeroj:

  • Prelegoj, prezentadoj
  • Forumoj, diskutoj
  • Kunsidoj, kunvenoj

Vizito al la urbodomo en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo.
Akcepto far la urba administrado, urbestro.

Turismaj programeroj: (detalojn vidu sub Ekskursoj)

Ĉar la SAT-kongreso okazos tuj antaŭ UK en Nitra, Slovakio, oni povas konsideri partoprenon en tiu semajno kiel antaŭkongreson de UK, konatiĝi kun la meza parto de Germanio, esplorante etajn vilaĝojn, historiajn urbetojn kaj famajn grandurbojn, ĝuante la belegan regionon, bonan aeron, imponan panoramon kaj la Nacian Parkon de la Harz-montaro. 

  • Ekskursoj, vizito al Hannover, al la Harz-montaro, ktp. 
  • Konatiĝo kun allogaj urbetoj kaj kun Goslar, urbo de mondkulturheredaĵo de UNESCO
  • Urborigardado en Herzberg am Harz - la Esperanto-urbo

Kulturaj kaj distraj programeroj: detalaj informoj

  • Interkonatiĝa kaj adiaŭa vesperoj
  • Distraj, 'malpezaj', folklora vesperoj
  • Muzikaj programeroj, koncertoj
  • Filmprezentadoj, ktp.

LIBROSERVO estos je dispono dum la tuta semajno kun abundaj ofertoj, malmultekostaj brokantaĵoj, interesaĵoj, raraĵoj, flagoj, suveniroj, ktp.! 

Karavano al UK: komuna, organizita veturado al UK (Nitra, Slovakio) eblos laŭ deziro de la kongrespartorprenontoj. Bv. frue anonci vian veturplanon, intereson.