Kotizoj: Tre malaltaj, inter 15-60 EUR!

La baza aliĝkotizo dependas de la landokategorio kaj la aliĝdato de la aliĝanto. Estas du landokategorioj kaj aliaj rabatoj:

 • La partoprenantoj el Ĉeĥio, Estonio, Hungario, Litovio, Latvio, Pollando kaj Slovakio ĝuas 30% rabaton.
 • La partoprenantoj el Albanio, Bulgario, Rumanio, eksa Jugoslavio (krom Slovenio) kaj eksa Sovetunio (krom Estonio, Litovio kaj Latvio) kaj ekster Eŭropo (krom Aŭstralio, Izraelo, Japanio, Kanado, Sud-Afriko kaj Usono) ĝuas 50% rabaton.
 • Infanoj (ĝis la 15a jaraĝo) ne pagas kotizon.
 • Junuloj (ĝis la 25a jaraĝo) ricevas grandan rabaton.
 • SAT-membroj kaj SAT-paroj ricevas grandan rabaton.

Aliĝdatoj: 31.12.2015 - la plej favoraj kotizoj!
               29.02.2016 - malmultekostaj pagkategorioj
               30.04.2016 - jam ne tiom malmultekostaj
               30.06.2016 - iom pli multekostaj
               poste         - la malplej favoraj kotizoj

Por detaloj pri kotizoj kaj pagebloj bv. rigardi la tabelon ĉe la reta aliĝilo. 

ALIĜILO (reta), aŭ deŝutebla papera versio (.pdf, 136 KB) por printado. 

Skanitan kopion de via plenigita aliĝilo bv. prefere sendi al financoj@satesperanto.org

Pagebloj al SAT: 

 • Bv. prefere ĝiri la monon al la SAT-poŝtkonto nº 1234-22 K, La Banque Postale, Paris
  IBAN: FR41 2004 1000 0101 2342 2K02 064; BIC: PSSTFRPPPAR aŭ al la 
 • konto de SAT ĉe UEA: satx-s

  ! Francan bankĉekon OKK ne povas akcepti, bv. sendi ĝin al la sidejo de SAT: SAT-ESPERANTO, 67 avenuo Gambetta FR-75020 Paris, Francio

Bv. atenti: 

 • Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono.
 • La kotizo ne estas repagebla senkonsidere pro kia kaŭzo la aliĝinto ne povas partopreni la kongreson.
 • La kotizo ne inkluzivas loĝadon, ekskursojn kaj aliajn aparte pagendajn aferojn, ankaŭ nenian asekuron.
 • Aliĝilon kaj mendon de loĝado sen pago de la kotizo la OKK ne traktos.
 • La mendiloj por loĝado kaj ekskursoj estos traktataj nur post ricevita 30%-a antaŭpago.
 • Ĉiu mendo estas transdonebla al alia persono kun informo al OKK ĝis unu semajno antaŭ la kongreso.
 • Okaze de kompleta nuligo de la mendo la OKK retenas 10% de la mendita servo.
 • Sciu ke kongresa helpofonduso ekzistas por helpi senmonajn kongresontojn.