Datoj: 16-23 julio 2016, semajnon antaŭ UK en Nitra, Slovakio, do eblos kombini la partoprenon en ambaŭ kongresoj kaj laŭ deziro pluveturi al Slovakio. Se estas intereso, OKK (Organiza Kongresa Komitato) provos helpi, konsili por trovi taŭgan vetureblon. 

Loko: En Sieber, alloga urboparto de Herzberg am Harz (ekde 2006 oficiale: la Esperanto-urbo), en idilie bela valo en la Harz-montaro, meze de Germanio.

Kongresejo: Komunuma kulturcentro de la vilaĝo kun podio kaj bufedo, kapabla akcepti 100-150 personojn. Krome uzeblas  klasĉambroj de proksima lernejo. Ĉio en Sieber estas facile atingebla piedirante, ankaŭ aliro al arbaraj promenoj.

Atingeblo: Herzberg am Harz de ĉiuj grandurbaj flughavenoj (ekz. Frankfurt, Dortmund, Berlin, Hamburg, Hannover, Leipzig) estas facile atingebla per trajno en ĉ. 3-4 horoj; ene de Eŭropo kaj en Germanio el ĉiu direktoj per oftaj rapidtrajnoj (IC, ICE). 

Kotizoj: Malaltaj, kaj eĉ estas pluraj rabatkategorioj. Kotiztabelo estas sub la menupunkto Aliĝilo. La unua paglimdato estas la 31-a de decembro, 2015. Loĝado, manĝado, ekskursoj kaj aliaj servoj pagendas aparte kaj prezoj estas same en la reta Aliĝilo.

Loĝado: Ĉefe en la 3-stela kongreshotelo Zum Pass, kiu estas Esperanto-hotelo kaj restoracio. Estas elektebla ankaŭ ĉambro en la komforta feriodomo Haus Diana, kie al ĉ. 25 frualiĝintoj ni povos certigi 2-3-litajn apartamentojn kun matenmanĝo. Malfrualiĝintoj povos laŭ individua peto al OKK peti serĉadon de ĉambro en aliaj feriodomoj en Sieber. Ĉiuj tranoktejoj estas en mallonga promendistanco de la konferencejo. Detalojn vidu sub menupunkto Tranoktado, manĝoj.

Manĝado: La matenmanĝo okazos en la du menciitaj tranoktejoj kaj estas en la hotelprezoj. Tranoktantoj sen matenmanĝo povos aparte pagi por ricevi matenmanĝon en la kongres-tranoktejoj por ĉ. 5-7 EUR/persono/tago. Tagmanĝi kaj vespermanĝi eblos en la Esperanto-hotelo kaj restoracio Zum Pass (loko por ĉ. 80 personoj, esperantlingva menukarto) aŭ en la eta restoracio Dachstübchen. OKK planas ankaŭ prizorgi malmultekostan tagmanĝon en la konferencejo. Pri antaŭmendeblo OKK informos la aliĝintojn.

Glumarkoj, etikedoj: Glumarkoj kun la kongresa emblemo (kun grafikaĵo, konturoj de la Welf-kastelo en Herzberg) estas mendeblaj de OKK.
 
Formatoj: 2x3 cm por € 0,10/peco kaj 5,5x7 cm por € 0,25/peco. 
 
 
 

Aliĝintoj: 86 personoj el 19 landoj, 4 kontinentoj (stato 2016.07.20)

27 s-rino TOUBALE Franciska AU 1
52 s-ro MARKOV Metodi BG 2
66 s-ro MARKOV Stefan BG  
17 s-ro ROOKE Dieter CH 1
8 s-rino HENRY-ZHANG Manjuan CN 5
9 s-rino GONG  Xiaofeng (Arko) CN  
10 s-rino ZHANG Hong CN  
49 s-rino WANG Yuping CN  
51 s-ro LI Lianzhong CN  
11 s-ro MERLA Frank DE 18
12 s-rino OELBE Marietheres DE  
33 s-rino KÓRÓDY Zsófia DE  
34 s-ro ZILVAR Peter DE  
35 s-rino LUSZCZEK Cornelia DE  
36 s-ro JAKOWSKI Walter DE  
39 s-ro JANKOWSKI Johannes DE  
43 s-ro  KERN Otto DE  
44 s-ro LANGHOLF Andreas DE  
45 s-ro MICKLE Gary DE  
48 s-rino CHIKATO Jutta DE  
63 s-ro KÜHNEL Peter DE  
67 s-ro HOPPER David DE  
68 s-ro BECKMANN Markus DE  
70 s-ro SMOLIC Dragutin DE  
71 s-ro GLOMP Ralph DE  
84 s-rino WETZEL Rotraud DE  
85 s-ro  MIELENZ Chrisitan DE  
81 s-ro SANZ Pedro ES 3
82 s-ro SALGUERO José ES  
83 s-ro SCHRAMM Dominik ES  
3 s-rino GRIFFON Annie FR 25
4 s-ro MARKOV Vito FR  
5 s-ro MARKOV Vinko FR  
7 s-ro HENRY Bruno FR  
14 s-ro SIRE Serĝo FR  
15 s-rino GABALDA Liba FR  
16 s-ro GABALDA Floreal FR  
18 s-rino MONNERET  Jocelyne FR  
19 s-rino GIRARD  Veronik (Véronique) FR  
24 s-rino GUEGUEN Claudine FR  
25 s-ro LE PUIL Ĵak FR  
26 s-rino LE PUIL Armela FR  
28 s-rino ÉCHAPPÉ Lucette FR  
29 s-rino MAUBOUSSIN Caroline FR  
30 s-ro BRESLER Lucien FR  
37 s-ro  MARTIN Guy FR  
38 s-rino MARTIN Franjo FR  
42 s-rino PINET Thérèse FR  
50 s-rino POUX Jacqueline FR  
53 s-ro ADELINE Philippe FR  
54 s-rino LABARRE Marie-Christine FR  
61 s-rino LEPRÉVOST Anne Marie FR  
79 s-rino TERNANT Juliette FR  
80 s-rino TERNANT Sylvie FR  
86 s-ro LJO   FR  
6 s-ro PRENT Arturo GB 3
41 s-ro WADE Michael GB  
77 s-ro FIANS Guilherme GB  
62 s-ro BOWING Peter HU 2
74 s-rino SEKELJ Elizabeto HU  
2 s-ro BOURLOT Carlo IT 3
31 s-ro CAPPA Giulio IT  
40 s-ro LA FORGIA Andrea R. IT  
76 s-ro DIOUF Michel Marie IT/SN 1
13 s-rino TAHIRA Masako JP 2
60 s-rino HUZIMOTO Hideko JP  
47 s-ro KANG Hon-gu KR 3
55 s-rino HAN Sugheui (Kristalo) KR  
78 s-ro HO Song KR  
1 s-ino RALALARISOA Lala (Justine) MG 1
20 s-ro DE WIT Bert NL 5
21 s-ro MOERBEEK Rob NL  
23 s-ro NOBEL Ronaldo NL  
32 s-rino CHEIZOO Korine NL  
46 s-ro ENGWIRDA Pieter NL  
64 s-rino THAPALIYA Indu Devi NP 5
65 s-ro GHIMIRE Bharat Kumar NP  
69 s-ro GHIMIRE Pradip NP  
72 s-ro CHHATRI Mukunda Bahadur NP  
73 s-rino DHAKAL Shakuntala NP  
56 s-ro HANDZLIK Georgo PL 2
57 s-rino HANDZLIK s-ino PL  
58 s-ro PILIPOVIC Sasa RS 3
59 s-ro PILIPOVIC David RS  
75 s-rino SEKELJ MILENKOVIC Ljiljana RS  
22 s-ro PYYKKÖ Kari SF 1